Anmälnings- och betalningsvillkor

Innehållsförteckning

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till en kurs, privatträning, föreläsning eller annan aktivitet (nedan kallat ”Kurs”) arrangerad av Hundopi AB eller verkande inom eller på uppdrag av Hundopi AB (nedan kallat ”Hundopi”). Skulle avvikelser finnas för specifik Kurs framgår sådana särskilda regler av den kursspecifika information som vi lämnar i samband med din anmälan och gäller i förekommande fall istället för dessa allmänna villkor.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka en anmälan via hemsidan,genom att skicka ett mejl till oss eller kontakta oss på annat sätt. Du kommer då få en mejlbekräftelse på din anmälan samt en faktura. En kallelse med ytterligare information om Kursen tillsänds dig via mejl senast en vecka innan kursstart. Kallelse utgår endast till dig som erlagt full betalning. Har du betalat och inte fått din kallelse, vänligen hör av dig så vi kan se efter vad som har hänt.

För att kunna ta del av eventuella kampanjer eller rabattkoder måste detta anges i samband med bokning.

Hundopi AB förbehåller sig rätten att ställa in Kurs i det fall otillräckligt med anmälningar inkommit eller om oförutsedda händelser som inte går att lösa på annat sätt uppkommer. Betald kursavgift betalas då tillbaka i sin helhet. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på Kursen.

Presentkort, klippkort, paketlösningar och liknande är giltiga ett år från överenskommelse/utfärdande.

Betalning

Kursavgiften betalas i förskott om inget annat överenskommits. Betalning med på fakturan angivet referensnummer ska göras till Hundopis BankGiro, 847-6939, och vara Hundopi tillhanda senast angivet förfallodatum. Har du redan betalat på annat sätt, får du ingen faktura.

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationen och i din anmälningsbekräftelse. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om Kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att Kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord Kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att Kursen ska påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av Kursen.

Om du bokat din Kurs genom att fysiskt besöka vår expedition gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kontaktar oss lättast genom att skicka ett mejl till bokning(at)hundopi.se.

Avbokning

Efter att din ångerfrist löpt ut är din ångerrätt förbrukad vilket innebär att din anmälan då är bindande. Erlagd kursavgift betalas endast tillbaka mot uppvisande av veterinär-/läkarintyg. Detsamma gäller vid avbokning av valpkurs om valpköpet inte blir av (intyg från uppfödaren kan då komma att efterfrågas).

För avbokning efter ångerfristens utgång utgår en administrativ kostnad om 150 kr. Utöver det gäller nedan angivna villkor:

Avbokar du Kursen mer än tre veckor innan kursstart återbetalas 75 % av kursavgiften. Vid avbokning en-tre veckor innan kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Därefter utgår full kursavgift.

Privatträning avbokas senast 24 timmar innan den bokade tiden. Vid senare avbokning återfås avgiften endast mot uppvisande av veterinär-/läkarintyg.

Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under Kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Löptikar

Löptikar är välkomna, utom under de mest intensiva löpdagarna (höglöpet). Du som hundägare är välkommen att delta utan hund. Däremot så uppskattar vi om du berättar för oss i förväg så vi har möjlighet att skapa bästa möjliga förutsättningar för övriga i gruppen.

Ansvar

Strikt hundägaransvar (lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) gäller på samtliga Kurser arrangerade av Hundopi. Hundägaren ansvarar för att ha sin hund vaccinerad enligt SKKs rekommendationer och att inte medta sjuk hund med risk för smitta till kurs. Rådgör med din veterinär om du är osäker.

Hundopi tar inget ekonomiskt/juridisk ansvar vid skada på egendom, person eller hund.

Hundopi förbehåller sig rätten att vid behov lämna, eller avhysa person/hund från aktuella Kurser. Detta kan bero på olämpligt uppförande, trygghet, säkerhet eller annat.

Reklamation

Om du är missnöjd med en Kurs kan du under vissa omständigheter reklamera Kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Kontakta då i första hand vår kundtjänst, kontakt(at)hundopi.se.

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy i sin helhet här.

Varukorg

Innehållsförteckning